Blog

Koulutusyhteistyö

  |   Yleinen   |   No comment

Pikonlinnassa toimivat palveluntarjoajat yhdessä Pikonlinna kiinteistöt Oy:n,  Kangasalan kunnan ja Tampereen seudun ammattiopiston kanssa muodostivat yhteisen työryhmän, jossa suunnitellaan omaehtoisen aikuispuolelle suunnatun moniosaajakoulutuksen käynnistämistä. Koulutus suunniteltiin mahdollisesti alkavaksi jo keväällä 2016 tai viimeistään syksyn 2016 aikana.

Hankeen tavoitteena on hyödyntää Pikonlinnassa toimivia yrityksiä opiskelijoiden opetusympäristönä. Pikonlinnan vilkas yrityselämä hoivan -, huollon- ja hyvinvoinninalalla tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet synnyttää uudenlaista monialaista osaamista. Pikonlinnaa tullaan näin hyödyntämään avoimena innovaatio- ja kokeilualustana uusille palveluille ja tavoille tehdä työtä.

palaveri_2015_09_16

No Comments

Post A Comment